top of page

Vanaf 1/1/24 zijn we toegetreden tot de conventie 2024/2025 en hanteren wij de conventietarieven zoals vastgelegd door het RIZIV.

Terugbetaling

 

De mogelijkheid tot tegemoetkoming in de behandelingskosten door de ziekteverzekering dient altijd te worden aangevraagd met de nodige documenten.  Terugbetaling is enkel mogelijk wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  Deze voorwaarden worden opgelegd door het Riziv.  Niet alle kosten worden door uw ziekenfonds vergoed.  Bij vragen omtrent de terugbetalingsvoorwaarden helpen wij u graag verder.

 

 

Volgende documenten zijn noodzakelijk voor een aanvraag bij uw ziekenfonds:

 

- Bij de start van de behandeling twee medische voorschriften door een geneesheer-specialist

 • één voor het logopedisch onderzoek (voor intake)

 • één voor de eigenlijke logopedische behandeling (na testing en adviesgesprek).

- Een aanvraagformulier van het ziekenfonds voor tegemoetkoming in de kosten van de logopedische revalidatie.

  

- Een logopedisch (aanvangs- of evolutie-)bilan. Dit is een schriftelijk verslag van de behandelende logopedist

Aanvullende verzekering

Indien er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dit verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om deze tarieven te kennen neem je best contact op met jouw ziekenfonds of kan je logopedist hier meer informatie over geven.

In de praktijk gelden volgende afspraken

 

 • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit tenminste 24u op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, zal de therapie vergoed moeten worden zonder terugbetaling door het ziekenfonds.
   

 • De therapie wordt stopgezet bij laattijdige betalingen.

 

 • Indien de therapie plaatsvindt op school, wordt aan de ouders gevraagd de logopedist te verwittigen wanneer de therapie niet kan doorgaan (omwille van ziekte, schoolreis, vrije dag, …). Indien dit niet gebeurt, moet de therapie eveneens vergoed worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

 

 • Wij werken nauw samen met de scholen, CLB's en artsen/geneesheer-specialisten.

 

 • Voor therapie op school of op verplaatsing wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend.

 • Intake - en adviesgesprek kost 70 euro zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

 • Besprekingen op school worden aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

Wijze van betalen

 

 Maandelijks wordt een factuur opgesteld. We vragen te betalen met een overschrijving binnen de 20 dagen na ontvangst van de rekening. 

 Getuigschriften worden pas na betaling meegegeven.

 

 

WERKWIJZE EN TARIEVEN

Logo.png
bottom of page