top of page

Kinderen

LEERMOEILIJKHEDEN (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie ...)

Sara, 9 jaar, krijgt vaak te horen dat ze harder moet studeren voor de spellingstoetsen.  Wat de juf echter niet weet is dat Sara bijna een ganse week geoefend heeft op die vervelende 'ei' of 'ij' en 'au' of 'ou'.  Sara twijfelt telkens opnieuw.  Ook haar agenda staat vol met schrijffouten.  Ze moet de taken en lessen toch maar gewoon overschrijven van het bord.  En  schrijf je 'katten' nu weeral met 't' of toch met 'dubbele t'?

 

Charlotte, 8 jaar, heeft een hekel aan de maaltafels.  Ze blijft getallen 1-per-1 bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken. Charlotte heeft nog nood aan het rekenen met materiaal.  Als ze dit niet heeft, gebruikt ze haar vingers of de tegels op de vloer.  

 

Alec, 7 jaar, heeft een hekel aan lezen. Elke avond moet hij een kwartier lezen. Dit is steeds een gevecht en gaat meestal gepaard met tranen.  Waarom zou hij oefenen?  De  andere kinderen van de klas lezen toch veel beter dan hij.  Hij herkent moeilijk de letters en spelt nog vaak de woorden.  Lezen is toch zo vermoeiend!

SPRAAK - EN/OF TAALPROBLEMEN 

Anne, 7 jaar, is een flinke meid die hardnekkig lispelt.  Tijdens het spreken komt haar tong tussen de tanden.  Het valt mama ook op dat ze tijdens het tv-kijken met haar mond open en de tong tussen de tanden zit.

 

Jens, 4 jaar, vormt nog maar tweewoordzinnen.  Zijn woordenschat is onvoldoende uitgebreid en hij spreekt erg onduidelijk.  De ouders zitten met de handen in het haar want thuis hebben ze altijd veel aandacht besteed aan taal: boekjes voorgelezen, vertellen over gebeurtenissen.  Jens uit zich voornamelijk door het maken van gebaren en het tonen van voorwerpen. In de klas weigert hij om mee te werken.  Wanneer de juf naast hem komt zitten moet ze alles stap voor stap uitleggen maar ook dan blijft de opdracht moeilijk.  Ze vraagt zich af of Jens de opdrachten wel begrijpt.

MYOFUNCTIONELE STOORNISSEN

Milan, 6 jaar, zit tijdens het tv-kijken vaak met zijn mondje open.  Daarbij komt de tong op de ondertanden te liggen.  Mama geeft tijdens het intakegesprek aan dat Milan vaak verkouden is en frequent last heeft van middenoorontstekingen.     

 

 

Sophie, 14 jaar, wordt door de orthodontist doorverwezen. Alvorens de orthodontische behandeling op te starten, dient aan een aantal problemen gewerkt te worden.  De tandarts merkte op dat Elien foutief slikt en dat de tong tegen de ondertanden op de mondbodem rust.  

 

 

Volwassenen

SPRAAKPROBLEMEN

Jozefien, 18 jaar, wil graag voor een eigen klas staan.  De stagementor gaf haar echter een onvoldoende omwille van een dialectische uitspraak in combinatie met een foutieve uitspraak van 's' en 'z'.  

 

Amelie, 19 jaar, studeert voor logopedie. Ze kan echter die vervelende tongpunt-r niet produceren.

AFASIE

Charles, 68 jaar, werd getroffen door een zware beroerte.  Hij kan niet meer praten maar begrijpt eenvoudige uitingen wel.  Er is ook sprake van een halfzijdige verlamming.  

 

 

Leontine, 75 jaar, werd vorige week opgenomen in een rusthuis.  Na een herseninfarct kan ze niet meer voor zichzelf zorgen.  Ze heeft een aangezichtsverlamming waardoor spreken en slikken niet meer vanzelfsprekend is.  Leontine geeft aan dat ze regelmatig moet zoeken naar haar woorden.  Het lijkt alsof ze 'op het puntje van haar tong liggen'  maar ze kan er niet opkomen.

DYSARTRIE / APRAXIE

Bij Anna, 70 jaar, werd recentelijk ALS vastgesteld.  Ze heeft moeite om te spreken.  Haar spraak is erg langzaam en monotoon.  De stem klinkt schor en erg laag.

 

 

Jozef, 75 jaar, werd getroffen door een CVA.  Sindsdien is zijn uitspraak verstoord: 'taart' wordt 'taarts', 'straat' wordt 'staat' en 'boon' wordt 'boob'.

SLIKSTOORNISSEN

Bij Antoine, 75 jaar, werd 15 jaar geleden de ziekte van Parkinson vastgesteld.  De arts vraagt om voedselbegeleiding op te starten.

Antione verslikt zich regelmatig, hij morst veel tijdens het drinken. Antoine kan nog zelfstandig eten, hij propt het eten in zijn mond. Na het slikken blijven er veel voedselresten in de mond achter.  

 

 

Mia, 53 jaar, Parkinson patiënte. Haar spraak gaat erop achteruit, ze spreekt minder verstaanbaar en weinig pittig. Ook heeft ze het moeilijk met eten en verslikt ze zich geregeld, overdag en 's nachts kwijlt ze vaak.

 

 

Logo.png
bottom of page