DYSLEXIE?
DYSCALCULIE?
SPRAAK?
TAAL?
OMFT?
WERKWIJZE
logopedie drongen.png
TEAM

WELKOM

​Specialisaties

De praktijk is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie bij kinderen met spraak-, taal- en/of leerproblemen (spelling, lezen en/of rekenen).  Ook volwassenen kunnen in de praktijk terecht met afatische stoornissen, dysartrie, stem- of slikproblemen.

   

Aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van een arts, CLB, school, ... .  Allereerst wordt een intake (kennismakingsgesprek) georganiseerd.  Op die manier brengen we de problemen in kaart zodat de juiste onderzoeken kunnen afgenomen worden.  Na onderzoek volgt een adviesgesprek waarbij de test- en observatieresultaten besproken worden.

 

Evidence

In de praktijk passen we evidence-based logopedisch handelen toe. Dit betekent dat we enkel testen en behandelingsmethoden gebruiken die hun nut bewezen hebben aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.   

Logo.png

© 2015 

 

created with Wix.com

Contact:

+32 474 45 99 26

elfivanherweghe@telenet.be

Landegemdorp 1 bus 3

9850 Landegem