top of page
logopedie landegem drongen.png
DYSLEXIE?
DYSCALCULIE?
SPRAAK?
TAAL?
OMFT?
WERKWIJZE
logopedie drongen.png

WELKOM

​Specialisaties

De praktijk is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie bij kinderen met spraak-, taal- en/of leerproblemen (spelling, lezen en/of rekenen).  

Ook volwassenen kunnen in de praktijk terecht met neurogene stoornissen zoals afasie, dysartrie, de Ziekte van Parkinson, ALS of slikproblemen.

   

Aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van een arts, CLB, school, ... .  Allereerst wordt een intake (kennismakingsgesprek) georganiseerd.  Op die manier brengen we de problemen in kaart zodat de juiste onderzoeken kunnen afgenomen worden.  Na onderzoek volgt een adviesgesprek waarbij de test- en observatieresultaten besproken worden.

 

Evidence

In de praktijk passen we evidence-based logopedisch handelen toe. Dit betekent dat we enkel testen en behandelingsmethoden gebruiken die hun nut bewezen hebben aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.   

logopedie drongen
Logo.png
bottom of page